پلی آمید 66 30%الیاف بیرنگ- گرید:NA44 GR30 - شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

ضمیمهاندازه
NA44 GF30 BK.pdf63.93 کیلو بایت