پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:EPLAMID 6 GFR 30  NC ST Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه

ضمیمهاندازه
Asia 50g6.pdf318.97 کیلو بایت