پلی آمید 6.6 30%الیاف بیرنگ- گرید:EPLAMID 6.6 GFS 30 HS NC Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه
 

ضمیمهاندازه
Asia 50g6.pdf318.97 کیلو بایت