پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:UGN16090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

ضمیمهاندازه
UGN16090_new.pdf395.78 کیلو بایت