پلی کربنات(PC)- گرید:1100/1100 UV- شرکت تولید کننده :HONAM- کره
 

ضمیمهاندازه
PC1100 HONAM.PDF45.71 کیلو بایت