پلی کربنات- گرید:1100/1100 UV- شرکت تولید کننده :SAMSUNG- کره
 

ضمیمهاندازه
PC1100 SAMSUNG.pdf27.24 کیلو بایت