پلی کربنات- گرید:2858- شرکت تولید کننده :BAYER- آلمان
 

ضمیمهاندازه
PC2858 BAYER.pdf99.93 کیلو بایت