پلی استال (POM)- گرید:K300- شرکت تولید کننده :KOLON- کره
 

ضمیمهاندازه
Kocetal K300 Property Data.pdf350.82 کیلو بایت