پلی استال (POM)- گرید:N109- شرکت تولید کننده :LG- کره
 

ضمیمهاندازه
POM N109.pdf819.77 کیلو بایت