پلی استال مقاوم به ضربه- گرید:US 12060- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

ضمیمهاندازه
US12060.pdf186.96 کیلو بایت