اکرولیک(PMMA)- گرید:CM 205- شرکت تولید کننده :CHI MEI- تایوان