نرم کننده - گرید:IMPACT MODIFIER- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- جین
 

ضمیمهاندازه
Impact Modifier.pdf126.58 کیلو بایت