تهران- بزرگراه مدرس شمال- خیابان وحید دستگردی (ظفر)- پلاک 199- واحد 404

تلفن: 4-22927001

فکس: 26408328

 

سایت:

http://viyanapolymer.1st.ir

 

ایمیل:

info@viyanapolymer.com

shafiee@viyanapolymer.com