پلی آمید 6.6 ساده  بیرنگ - گرید: EPLAMID 6.6 NC LKB4.0- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه